Baterie do mobilů, notebooků, fotoaparátů

Záruka a reklamace

Zboží zakoupené na e-shopu c-baterie.cz můžete reklamovat zasláním na níže uvedenou adresu.

Postup při reklamaci zboží

Dostane-li se Vám do rukou poškozené zboží nebo dojde k problému v záruční době, zašlete nám, prosím, zboží na níže uvedenou adresu spolu s kopií daňového dokladu a stručným, ale výstižným popisem vady. Podmínky pro uznání reklamace zboží jsou uvedeny dále.

Záruční doba zboží

Délka záruky na zboží prodávané na c-baterie je pro spotřebitele ze zákona 24 měsíců. Délka záruky uvedená na kartě produktu platí pro spotřebitele. Pro ostatní kupující je délka záruky 12 měsíců. Záruční doba začíná dnem doručení zboží kupujícímu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Na opravy je všem kupujícím poskytována záruka v délce 3 měsíců.

Baterie jsou spotřební zboží s omezenou životností.

Životnost výrobku je dána intenzitou používání a způsobem péče o výrobek. Životnost nemůže být zaměňována se záruční dobou. Při intenzivním užívání výrobku může být životnost nižší, než záruční doba.

Doba trvání reklamačního řízení

Případné reklamace se snažíme řešit opravou nebo výměnou zboží v krátkých časových intervalech k plné spokojenosti našich zákazníků. Maximální doba pro vyřízení reklamace je dle platných zákonů 30 dní.

Reklamace vyřizuje

KUKITO, s. r. o.
Stolany E6
538 03 Stolany
Tel.: 466 566 175
e-mail: info@c-baterie.cz

Osoba odpovědná za řešení reklamací: Zdeněk Kubánek

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
  • zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)

Upozornění

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Nahoru

c-baterie

KATALOG BATERIÍ T6 POWER

Baterie do notebooků  |  Baterie do digitálních fotoaparátů  |  Baterie do videokamer  |  Baterie do AKU nářadí  |  Baterie do mobilů  |  Baterie do PDA

Záruka a reklamace  |  Kontakty

© c-baterie